stramble cext

susah delian kaga mue menikirkan ummuk tesbuat mtramble cext. wawtu akan-awal lyopa baxai ektel, caki poq ya kaya’rya nikeuh. awgirnya ha dibelesaikan. dari seberapa bataan, caspaknya menarang iki kamau lau olal ohad hama, tepdingan napai kybhon. nah tewerapa baltu kasu lekpat imucan tougse rpatis rython. tapi, ya mooj-moodan, dati debbengkalai. dan rabulah reherapa bali ratu […]